FASILITAS FREE HOTSPOT/WIFI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER JARINGAN


 ACCESS POINT 01

SSID : JURUSAN TIK 01

SECURITY/KEY : Open/HotSpot

LOCATION : Gedung Lobi Lt.1 Depan Ruang Dosen/Ruang Konseling.


ACCESS POINT 02

SSID : JURUSAN TIK 02

SECURITY/KEY : Open/HotSpot

LOCATION : Gedung Lobi Lt.1 Depan Ruang Belajar 01.


ACCESS POINT 03

SSID : JURUSAN TIK 03

SECURITY/KEY : Open/HotSpot

LOCATION : Gedung Lobi Lt.1 Depan Ruang Dosen 02.


ACCESS POINT 04

SSID : JURUSAN TIK 04

SECURITY/KEY : Open/HotSpot

LOCATION : Gedung Lobi Lt.1 Depan Lab. Teknologi Koputer.


ACCESS POINT 05

SSID : JURUSAN TIK 05

SECURITY/KEY : Open/HotSpot

LOCATION : Gedung Lobi Lt.3 Didalam Ruang Dosen 04.


 ACCESS POINT 06

SSID : JURUSAN TIK 06

SECURITY/KEY : Open/HotSpot

LOCATION : Gedung Lobi Lt.3 Depan Ruang Belajar 08.